2019 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 35, zeszyt 2

Editorial

Editorial

Janusz Rybakowski1
1. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2019, 35 (2), 91–93
DOI: https://doi.org/10.33450/fpn.2019.10.002