2019 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 35, zeszyt 2

Zalecenia terapeutyczne

Długoterminowa farmakoterapia wspierająca utrzymywanie abstynencji lub zmniejszająca spożycie alkoholu u osób uzależnionych od alkoholu. Zalecenia Sekcji Farmakoterapii Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami (PTBU) i Sekcji Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP) – uaktualnienie 2019

Przemysław Bieńkowski1, Marcin Wojnar1, Paweł Mierzejewski2, Jerzy Samochowiec3, Bogusław Habrat4, Marek Jarema5, Janusz Rybakowski6
1. Katedra i Klinika Psychiatryczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie
2. Zakład Farmakologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
3. Katedra i Klinika Psychiatrii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
4. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
5. III Klinika Psychiatrii, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
6. Klinika Psychiatrii Dorosłych, Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2019, 35 (2), 95–110
Data publikacji: 15-07-2019
DOI: https://doi.org/10.33450/fpn.2019.10.003
Słowa kluczowe: uzależnienie od alkoholu, farmakoterapia, abstynencja, ograniczenie spożycia alkoholu, zalecenia

Streszczenie

W artykule przedstawiono aktualizację zaleceń Sekcji Farmakoterapii Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami (PTBU) i Sekcji Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP) z 2013 roku odnośnie do długoterminowej farmakoterapii wspierającej utrzymywanie abstynencji lub zmniejszającej ilość i intensywność picia alkoholu u dorosłych pacjentów uzależnionych od alkoholu. Poza praktycznymi wskazówkami dotyczącymi długoterminowej farmakoterapii uzależnienia od alkoholu, przedstawiono wciąż istniejące obszary niepewności, tj. zagadnienia wymagające dalszych badań i naukowej dyskusji.

Adres do korespondencji:
Marcin Wojnar
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatryczna
ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, Poland
email: marcin@wum.edu.pl