2019 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 35, zeszyt 1

Editorial

Editorial

Janusz Rybakowski1
1. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2019, 35 (1), 5–8
Data publikacji: 15-07-2019
DOI: https://doi.org/10.33450/fpn.2019.05.001