Cerebrolizyna – mechanizm działania i zastosowanie w psychiatrii i neurologii

2019 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 35, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Cerebrolizyna – mechanizm działania i zastosowanie w psychiatrii i neurologii

Katarzyna Bliźniewska-Kowalska1, Maria Łukasik1, Piotr Gałecki1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2019, 35 (1), 9–23
Data publikacji: 20-03-2019
DOI: https://doi.org/10.33450/fpn.2019.03.002
Słowa kluczowe: neuroplastyczność, cerebrolizyna, neurogeneza, uszkodzenia mózgu

Streszczenie

Cerebrolizyna jest stosowana w psychiatrii i neurologii od ponad 50 lat. Celem niniejszej pracy było usystematyzowanie aktualnego stanu wiedzy na temat mechanizmu działania cerebrolizyny oraz jej zastosowania klinicznego. Pod względem chemicznym jest to bezlipidowa mieszanina wolnych L-aminokwasów i neuropeptydów o niskiej masie cząsteczkowej, otrzymywanych drogą enzymatycznej proteolizy z młodego mózgu świni. Zawiera ona również magnez, fosfor, potas oraz selen. Cerebrolizyna przenika barierę krew-mózg. Dowiedziono, że wspiera endogenne procesy naprawy i regeneracji, naśladuje czynniki neurotroficzne i modyfikuje ich poziom, wpływa na szlak sygnałowy związany z białkiem Sonic Hedgehog, chroni przed patologicznymi zdarzeniami i kaskadami, będącymi konsekwencją urazu lub choroby neurodegeneracyjnej, redukuje liczbę wolnych rodników oraz enzymów proapoptycznych, moduluje odpowiedź zapalną, wpływa na neuroplastyczność i neurogenezę. Cerebrolizyna znalazła zastosowanie u pacjentów po udarze mózgu, z pourazowym uszkodzeniem mózgu, pacjentów z zaburzeniami funkcji poznawczych, w tym z otępieniem w przebiegu choroby Alzheimera oraz otępieniem naczyniopochodnym. Standardowo podawana jest w formie iniekcji; przeprowadzono również badanie nad stosowaniem postaci doustnej. Ogólnie zgłaszane działania niepożądane leku są przemijające i mają łagodne nasilenie. Wyniki badań dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania cerebrolizyny są zachęcające. Potwierdzają one duże bezpieczeństwo i teoretyczną zasadność jej stosowania. Leczenie pacjentów z zespołami organicznymi, metabolicznymi i neurodegeneracyjnymi mózgu jest trudne i niejednokrotnie nieskuteczne. Należy więc rozważyć każdą dostępną możliwość terapii.

Adres do korespondencji:
Katarzyna Bliźniewska-Kowalska
Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź, Poland
email: kblizniewska@gmail.com