2018 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 34, zeszyt 2

Artykuł kazuistyczny

Efekt odbicia po leczeniu modulatorem receptora S1P u pacjentki z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego

Maciej Świat1,2, Magdalena Targosz-Gajniak1, Małgorzata Szymańska3, Olga Rezner1
1. Department of Neurology, Regional Hospital Rybnik, Poland
2. Jan Dlugosz University in Czestochowa, Poland
3. Centrum Terapii SM i Chorób Zwyrodnieniowych
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2018, 34 (2), 139–142
Data publikacji: 10-09-2018
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2018.07.002
Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane, modulator receptora fosforanu sfingozyny, amiselimod

Streszczenie

Przedstawiono opis przypadku ciężkiego, opornego na steroidy, rzutu z odbicia po zaprzestaniu leczenia MT-1303 (amiselimod) u pacjenta z rzutowo-remisyjnym stwardnieniem rozsianym (RRMS), który nie został wcześniej opisany w literaturze. MT-1303 to nowy selektywny modulator receptora sfingozyno-fosforanowego (S1P1), który został wykryty przez chemiczną modyfikację fingolimodu w celu uniknięcia jego efektu obniżania rytmu serca.

Adres do korespondencji:
Małgorzata Szymańska
Centrum Terapii SM i Chorób Zwyrodnieniowych
ul. Załęska 9, 40-571 Katowice, Poland
email: mklecha@wp.pl