2017 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 33, zeszyt 2

List do redakcji

Odpowiedź na List polemiczny w sprawie artykułu Agnieszki Piróg-Balcerzak, Bogusława Habrata, Pawła Mierzejewskiego. Niewłaściwe używanie i nadużywanie kwetiapiny. Psychiatria Polska 2015; 49 (1): 81–93 autorstwa Marka Zielinskiego i Piotra Sobol-Kołodziejczyka

Agnieszka M. Piróg-Balcerzak1, Bogusław Habrat1, Marcin Wojnar1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Warszawa
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2017, 33 (2), 149–153
Data publikacji: 20-11-2017
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2017.10.005
Adres do korespondencji:
Agnieszka M. Piróg-Balcerzak
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
ul. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa, Poland
phone: +48 22 458 26 91, email: askapb@wp.pl