2017 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 33, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Hiperseksualność u osób z chorobą Parkinsona leczonych rasagiliną

Marcin Kopka1
1. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2017, 33 (2), 121–128
Data publikacji: 20-11-2017
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2017.10.003
Słowa kluczowe: hiperseksualność, choroba Parkinsona, rasagilina

Streszczenie

Dla zaburzeń kontroli impulsów charakterystyczny jest brak możliwości powstrzymania się implusowi lub pokusie dokonania czynu szkodliwego dla samego chorego i jego otoczenia. Jednym z nich jest hiperseksualność (hypersexuality). Szacuje się, że częstość jej występowania u osób z chorobą Parkinsona wynosi od 2 do 4% chorych. Jej pojawienie się często jest wiązane z leczeniem za pomocą agonistów dopaminy lub lewodopy. W ciągu ostatnich czterech lat w literaturze opisano pierwszych pięć przypadków chorych, u których wystąpienie objawów hiperseksualnosci wiązano z leczeniem rasagiliną. Rasagilina (rasagiline) jest nieodwracalnym, selektywnym inhibitorem monoaminooksydazy typu B. Stosowana jest w leczeniu wczesnej i zaawansowanej choroby Parkinsona. Jej skuteczność w leczeniu objawowym wykazano w wielu randomizowanych badaniach kontrolowanych. Zgodnie z rekomendacjami Europejskiej Federacji Towarzystw Neurologicznych uzyskała ona poziom „A" w objawowym leczeniu choroby Parkinsona. Generalnie leczenie rasagiliną jest dobrze tolerowane. Częstość występowania objawów niepożądanych u leczonych rasagiliną jest podobna jak w grupach placebo. Objawy hiperseksualności u wspominanych chorych wystąpiły wkrótce po rozpoczęciu leczenia rasagiliną, a ustąpiły niedługo po zakończeniu terapii tym lekiem. Wspominana sekwencja czasowa sugeruje związek z leczeniem. Konieczne są dalsze badania, aby potwierdzić związek między leczeniem rasagiliną a wystąpieniem hiperseksualności.

Adres do korespondencji:
Marcin Kopka
Klinika Neurologii, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
ul. Krasińskiego 54/56, 01-755 Warszawa, Poland
phone: +48 601 386 692, email: marcin.kopka@wp.pl