2017 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 33, zeszyt 2

Editorial

Editorial

Janusz Rybakowski1
1. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2017, 33 (2), 85–87
Data publikacji: 30-11-2017
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2017.11.07