2017 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 33, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Czy objawy niepożądane mogą być przyczyną zniknięcia z rynku bupropionu i warenikliny?

Natalia Obsada1, Jadwiga T. Zalewska-Kaszubska1
1. Zakład Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2017, 33 (2), 111–120
Data publikacji: 20-11-2017
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2017.11.006
Słowa kluczowe: wareniklina, bupropion, rimonabant, zaburzenia psychiatryczne

Streszczenie

Wareniklina i bupropion są nienikotynowymi lekami zarejestrowanymi w terapii uzależnienia od tytoniu. Po wprowadzeniu ich na rynek zaczęły pojawiać się doniesienia o występowaniu myśli i zachowań samobójczych u niektórych pacjentów przyjmujących te leki. W rezultacie amerykańska Agencja Żywności i Leków oraz Europejska Agencja Leków zadecydowały o dołączaniu do informacji o lekach specjalnych ostrzeżeń, tak aby zarówno personel medyczny, jak i pacjenci mieli świadomość ryzyka wystąpienia zaburzeń psychicznych w trakcie ich stosowania. Wcześniej, ze względu na zwiększone ryzyko depresji oraz myśli i zachowań samobójczych, pozwolenie na dopuszczenie do obrotu utracił rimonabant, antagonista receptora kannabinoidowego CB1. Jednakże zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa warenikliny i bupropionu oparte są głównie na zgłoszeniach dokonywanych przez pojedynczych pacjentów poddawanych terapii i obecnie uważa się, że korzyści wynikające z zaprzestania palenia są większe niż ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych związane z ich stosowaniem.

Adres do korespondencji:
Jadwiga T. Zalewska-Kaszubska
Zakład Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Muszyńskiego 1, 90-151 Łódź, Poland
phone: +48 42 677 91 79
email: jadwiga.zalewska-kaszubska@umed.lodz.pl