The relationship between statin use and depression / Związek pomiędzy stosowaniem statyn a depresją

2016 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 32, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

The relationship between statin use and depression / Związek pomiędzy stosowaniem statyn a depresją

Maria Rutkowska1, Wojciech Słupski1
1. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra i Zakład Farmakologii
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2016, 32 (1), 17–26
Data publikacji: 18-04-2016
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2016.04.004
Słowa kluczowe: depresja, statyny, cholesterol

Streszczenie

Statyny od prawie 30 lat są powszechnie stosowane w pierwotnej i wtórnej prewencji chorób układu krążenia. Poza efektem hipolipemizującym wykazują również działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne i neurotroficzne, które może mieć znaczenie zarówno w zapobieganiu, jak i leczeniu depresji. Doniesienia na temat związku pomiędzy stosowaniem satyn a depresją są rozbieżne. W wielu badaniach klinicznych nie stwierdzono wpływu statyn na nastrój, część z nich wskazuje na działanie przeciwdepresyjne tych leków, szczególnie u pacjentów z chorobami krążenia. Zwiększone ryzyko wystąpienia depresji u stosujących statyny było rzadko obserwowane.

Adres do korespondencji:
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Katedra i Zakład Farmakologii
ul. Mikulicza-Radeckiego 2, 50-345 Wrocław, Polska
email: maria.rutkowska@umed.wroc.pl
phone: +48 71 784 14 48