Recenzja książki „Genetic influences on response to drug treatment for major psychiatric disorders” pod redakcją Janusza Rybakowskiego i Alessandra Serrettiego

2016 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 32, zeszyt 1

Recenzja książki

Recenzja książki „Genetic influences on response to drug treatment for major psychiatric disorders” pod redakcją Janusza Rybakowskiego i Alessandra Serrettiego

Paweł Mierzejewski1
1. Pomorski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatrii w Szczecinie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2016, 32 (1), 49–51
Data publikacji: 08-04-2016
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2016.03.002
Adres do korespondencji:
Pomorski Uniwersytet Medyczny
Katedra i Klinika Psychiatrii w Szczecinie
ul. Broniewskiego 26, 71-460 Szczecin
phone: +48 91 45 41 507
email: samoj@pum.edu.pl