2016 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 32, zeszyt 1

Artykuł redakcyjny

Editorial

Janusz Rybakowski1
1. Poznań University of Medical Sciences, Department of Adult Psychiatry
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2016, 32 (1), 5–7
Data publikacji: 16-05-2016
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2016.04.005