2016 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 32, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Doksylamina w leczeniu zaburzeń snu i lęku

Marek Krzystanek1, Anna Białek1, Artur Pałasz2, Rafał Skowronek3
1. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej
2. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Zakład Histologii, Katedra Histologii i Embriologii
3. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2016, 32 (1), 41–47
Data publikacji: 16-05-2016
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2016.04.003
Słowa kluczowe: doksylamina, leki przeciwhistaminowe, leki nasenne, leki uspokajające

Streszczenie

W obliczu niewielkiej liczby bezpiecznych i skutecznych leków sedatywnych i nasennych ciekawą propozycją jest doksylamina. Należy ona do pierwszej generacji leków przeciwhistaminowych. Wykazuje działanie uspokajające, nasenne, przeciwwymiotne i przeciwuczuleniowe.

Celem pracy jest prezentacja działania doksylaminy w porównaniu z innymi lekami o działaniu nasennym i sedatywnym. Dokonano szczegółowej analizy prac dotyczących skuteczności leczenia bezsenności i lęku za pomocą doksylaminy, jak również jej tolerancji. Siła działania uspokajającego doksylaminy jest podobna do flunitrazepamu czy fenobarbitalu, nie wywołuje ona jednak zależności lekowej. Liczne badania dowodzą skuteczności i bezpieczeństwa stosowania doksylaminy w krótkotrwałej terapii bezsenności. Dowiedziono również bezpieczeństwa jej stosowania w ciąży. Doksylamina ma szeroki indeks terapeutyczny, a ewentualne działania niepożądane mają zwykle łagodne nasilenie i są przemijające. Najczęściej występują poranna senność i suchość w ustach.

Zgromadzone dane wskazują, że doksylamina może być stosowana jako lek nasenny i uspokajający.

Adres do korespondencji:
Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Ziołowa 45, 40-635 Katowice, Poland
phone: +48 32 20 59 260
email: krzystanekmarek@gmail.com