2015 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 31, zeszyt 3-4

Sprawozdanie

Sprawozdanie z VII Szkoły Neuropsychofarmakologii (ECNP), 5–10 lipca 2015, Oksford / Report on the 7th ECNP School of Neuropsychopharmacology, 5–10 July 2015, Oxford

Anna Antosik-Wójcińska1, Michał Lew-Starowicz2
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii, II Klinika Psychiatryczna
2. Instytut Psychiatrii i Neurologii, III Klinika Psychiatryczna
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2015, 31 (3), 261–265
Data publikacji: 06-11-2015
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2016.01.001

Streszczenie

Sprawozdanie ma na celu podsumowanie szkolenia dla psychiatrów, które odbyło się w terminie 5–10 lipca 2015 w Oksfordzie. W tekście prezentujemy pokrótce tematykę wykładów i warsztatów oraz wydarzenia, które towarzyszyły temu międzynarodowemu spotkaniu nau­kowców i praktyków. W artykule zwięźle omówiono najistotniejsze wnioski z wykładów. Dołączona lista publikacji umożliwia poszerzenie wiedzy na tematy omawiane przez wykładowców.

Adres do korespondencji:
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa, Poland
phone: + 48 504 530 526
email: aantosik@ipin.edu.pl