2015 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 31, zeszyt 3-4

Artykuł poglądowy

Polipragmazja jako czynnik ryzyka zaburzeń neuropsychiatrycznych u pacjentów w wieku starszym / Polypharmacy as a risk factor of neuropsychological disorders in elderly patients

Leszek Spandel1, Jadwiga Jośko-Ochojska1, Agnieszka Batko-Szwaczka2
1. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej
2. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Chorób Wewnętrznych, Klinika Geriatrii
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2015, 31 (3–4), 251–260
Data publikacji: 01-02-2016
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2016.01.002
Słowa kluczowe: farmakoterapia, osoby starsze, polipragmazja

Streszczenie

W pracy omówiono znaczenie polipragmazji jako rosnącego problemu współczesnej medycyny. Problem ten najbardziej dostrzegalny jest w populacji starszej, która ze względu na zmiany w strukturze społeczeństwa staje się jedną z najczęściej spotykanych w gabinecie lekarza rodzinnego grup pacjentów. Statystycznie każdy pacjent powyżej 65. roku życia przyjmuje od czterech do ośmiu leków jednoczasowo. Efekty uboczne produktów leczniczych są odpowiedzialne za ponad 20% hospitalizacji seniorów, z których do 7% prowadzi pośrednio lub bezpośrednio do zgonu. W artykule mówiono profil działań niepożądanych oraz interakcje między lekami używanymi w polifarmakoterapii, które stanowią znaczące wyzwanie w terapii osób starszych. Kryteria takie jak Beers, STOPP/START czy lista leków Priscus zostały opracowane w celu ułatwienia lekarzom przepisywania pacjentom optymalnej, bezpiecznej farmakoterapii. Nie wyczerpują one jednak wszystkich trudności związanych z leczeniem osób starszych. W tym artykule przedstawione zostały najistotniejsze zasady oraz specyfika farmakoterapii u osób starszych, m.in.: fizjologiczne zmiany metabolizmu związane z wiekiem, wielospecjalistyczny system ochrony zdrowia, gorsze stosowanie się do zaleceń lekarskich, łatwy dostęp do leków OTC i suplementów oraz częste działania niepożądane leków.

Adres do korespondencji:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej
ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze, Poland
phone: + 48 608 205 759
email: leszekspandel@gmail.com