2015 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 31, zeszyt 3-4

Errata

Errata do artykułu: The effect of ketamine anesthesia for electroconvulsive therapy on the level of brain natriuretic peptide / Wpływ ketaminy zastosowanej podczas znieczulenia do elektrowstrząsów, Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2015, 31 (2)

Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2015, 31 (3–4), 267–268
Data publikacji: 26-02-2016
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2016.02.002