Sprawozdanie z III Szkoły Neuropsychofarmakolgii Dzieci i Młodzieży ECNP (Wenecja, Włochy, 1–6.03.2015)

2015 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 31, zeszyt 2

Sprawozdanie z konferencji naukowej

Sprawozdanie z III Szkoły Neuropsychofarmakolgii Dzieci i Młodzieży ECNP (Wenecja, Włochy, 1–6.03.2015)

Anita Sumiła1, Marta Tyszkiewicz-Nwafor2
1. Centrum Zdrowia Diagnoza i Terapia Sp. z o.o., Fundacja Wspierania Dzieci i Rodzin
2. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2015, 31 (2), 181–185
Data publikacji: 18-11-2015
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2015.10.005

Streszczenie

Celem publikacji jest przedstawienie zagadnień poruszanych w trakcie III Szkoły Neuropsychofarmakolgii Dzieci i Młodzieży ECNP, która odbyła się w dniach od 1 do 6 marca 2015 roku w Wenecji. Wybitni specjaliści z zagranicy przedstawili w formie wykładów i warsztatów najnowsze doniesienia z dziedziny psychiatrii dzieci i młodzieży.

Adres do korespondencji:
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań, Poland
phone: +48 61 84 91 381
email: malamt@gmail.com