Lit i układ biarłokrwinkowy

2015 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 31, zeszyt 2

List do redakcji

Lit i układ biarłokrwinkowy

Stefan Krzymiński1
1. Stefan Krzymiński Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2015, 31 (2), 177–179
Data publikacji: 18-11-2015
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2015.10.003
Adres do korespondencji:
Stefan Krzymiński
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ
w Ciborzu
tel.: + 48 68 34 19 450
e-mail: szpital@ciborz.eu