2015 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 31, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Perspektywy wykorzystania statyn w schorzeniach neurodegeneracyjnych

Maria Rutkowska1, Wojciech Słupski1
1. Wroclaw Medical University, Department of Pharmacology
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2015, 31 (1), 45–56
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2015.06.006
Słowa kluczowe: statyny, cholesterol, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane

Streszczenie

W pracy omówiono związek pomiędzy metabolizmem cholesterolu a występowaniem chorób neurodegeneracyjnych oraz mechanizmy działania ośrodkowego statyn. Na podstawie przeglądu najnowszego piśmiennictwa przedstawiono dane dotyczące potencjalnego zastosowania statyn w chorobie Alzheimera, Parkinsona i w stwardnieniu rozsianym. Większość z przeprowadzonych dotychczas badań wskazuje, że statyny mogą zmniejszać ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera. W odniesieniu do choroby Parkinsona wyniki nie są jednoznaczne. Przydatność statyn w terapii stwardnienia rozsianego wymaga potwierdzenia w dalszych badaniach klinicznych.

Adres do korespondencji:
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Katedra i Zakład Farmakologii
ul. Mikulicza-Radeckiego 2, 50-345 Wrocław, Poland
phone: +48 71 784 14 48
email: maria.rutkowska@umed.wroc.pl