2015 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 31, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Leki przeciwpsychotyczne II generacji o przedłużonym działaniu: kiedy i jak stosować?

Jerzy Samochowiec1, Adam Wichniak1, Dominika Dudek2, Paweł Mierzejewski3, Janusz Rybakowski4,5
1. Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw, Third Department of Psychiatry, Warsaw, Poland
2. Medical College of Jagiellonian University in Krakow, Chair of Psychiatry, Department of Affective Disorders
3. Pomeranian Medical University in Szczecin, Department of Psychiatry
4. Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw, Department of Pharmacology
5. Poznan University of Medical Sciences, Department of Adult Psychiatry
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2015, 31 (1), 57–66
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2015.06.003
Słowa kluczowe: leki długo działające, wskazówki stosowania

Streszczenie

Leki przeciwpsychotyczne o przedłużonym działaniu (LAI) stanowią cenną opcję terapeutyczną dla chorych na schizofrenię i zaburzenia urojeniowe. Wskazane są przede wszystkim u chorych psychotycznych (głównie chorych na schizofrenię), którzy wymagają przewlekłego leczenia przeciwpsychotycznego. Ich główną zaletą jest to, że zapewniają stabilny poziom leku w organizmie. Poza tym stosowanie leków o przedłużonym działaniu znacznie poprawia współpracę chorego w leczeniu. Zła współpraca zwiększa ryzyko pogorszenia stanu chorego i zwiększa ryzyko ponownej hospitalizacji. Poprawa współpracy chorego przy leczeniu to ważny czynnik zmniejszający obciążenie rodziny chorego. Leki przeciwpsychotyczne II generacji stanowią istotną pomoc w leczeniu chorych na schizofrenię. Jeżeli zastosuje się lek przeciwpsychotyczny II generacji o przedłużonym działaniu, łączy się ze sobą wyżej wymienione korzyści ze stosowania leku o przedłużonym działaniu, wynikające ze stabilnego poziomu leku w organizmie, z korzyściami leczenia lekiem atypowym: lepszą skutecznością wobec objawów negatywnych i afektywnych, lepszym wpływem na zaburzenia poznawcze oraz mniejszym ryzykiem wystąpienia przykrych objawów ubocznych, głównie pozapiramidowych. W pracy omówiono wskazania i przeciwwskazania do stosowania leków przeciwpsychotycznych II generacji o przedłużonym działaniu. Przedstawiono też zasady rozpoczynania leczenia i kontynuowania leczenia. Omówiono dawkowanie leków oraz potencjalne interakcje lekowe na przykładzie czterech leków przeciwpsychotycznych II generacji o przedłużonym działaniu: aripiprazolu, olanzapiny, paliperidonu i risperidonu. Zwrócono uwagę także na ich dostępność w Polsce.

Adres do korespondencji:
Marek Jarema
Instytut Psychiatrii i Neurologii
III Klinika Psychiatryczna
ul. Sobieskiego 9, 02-957
Warszawa, Poland
phone: +48 22 842 40 87
email: jarema@ipin.edu.pl