2013 zeszyt 3–4

Powrót do zeszytu

Tom 29, zeszyt 3-4

Artykuł poglądowy

Leczenie farmakologiczne choroby Alzheimera

Jerzy Leszek1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2013, 3–4, 141–150
Słowa kluczowe: choroba Alzheimera, inhibitory esterazy acetylocholinowej, memantyna, terapia skojarzona, farmakogenetyka

Streszczenie

Praca zawiera przegląd aktualnie stosowanych leków w terapii farmakologicznej choroby Alzheimera oraz przedstawia główne kierunki przyszłych badań w tym zakresie. Podkreśla znaczenie terapii skojarzonej, ukierunkowanej na róż- ne mechanizmy patogenetyczne choroby Alzheimera. Dyskutuje wyniki badań nad łącznym zastosowaniem inhibitorów esterazy acetylocholinowej (np. donepezilu) i memantyny, podkreśla niewątpliwe korzyści takiego połączenia. Odnosi się również do znaczenia farmakogenetyki w zindywidualizowanym doborze leków antydementywnych z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa i efektywności klinicznej