2013 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 29, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Skuteczność suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi w zaburzeniach i chorobach psychicznych – praca poglądowa

Agnieszka Piróg-Balcerzak1, Justyna Holka-Pokorska2, Filip Rybakowski1
1. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychiatrii i Neurologii
2. III Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii
Słowa kluczowe: wielonienasycone kwasy tłuszczowe, ADHD, autyzm, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia

Streszczenie

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WNKT) w ostatnich dekadach stały się tematem wielu badań dotyczących wspomagania leczenia chorób i zaburzeń psychicznych. Wyniki badań sugerują, że niektóre choroby psychiczne mogą być związane ze zmniejszeniem zawartości WNKT w błonach komórkowych i/lub zmniejszonym poborem tych substancji z dietą. Kwasy omega-3 najprawdopodobniej wpływają na przekaźnictwo dopaminergiczne i serotoninergiczne, dzięki czemu ich zastosowanie w zespole nadruchliwości i deficytu uwagi czy depresji może być skuteczne. Przeprowadzano badania z udziałem WNKT w wielu schorzeniach – poczynając od zaburzeń neurorozwojowych okresu dzieciństwa, przez depresję, chorobę dwubiegunową, schizofrenię, otępienie i chorobę Alzheimera. Celem przeglądu literatury była ocena skuteczności kwasów omega-3 w leczeniu zaburzeń i chorób psychicznych. Podsumowano tylko badania randomizowane z zastosowaniem podwójnie ślepej próby opublikowane przed sierpniem 2012 roku. Wyniki podsumowanych badań nie są spójne, a metodologiczne różnice pomiędzy badaniami, takie jak charakterystyka grup badanych osób, kryteria włączenia, dawka i czas suplementacji, typ podawanego WNKT, powodują, że rola WNKT w leczeniu zaburzeń i chorób psychicznych nadal pozostaje niejasna. Nie ustalono także dotychczas, które z WNKT należy stosować i w jakich proporcjach. Przeanalizowane badania sugerują, że najskuteczniejsza jest monoterapia kwasem eikozapentaenowym (EPA) lub w połączeniu z małą dawką kwasu dokozaheksaenowego.