2013 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 29, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Łączone programy stacjonarnych oddziaływań rehabilitacyjno- -readaptacyjnych i leczenia substytucyjnego osób uzależnionych od opioidów

Bogusław Habrat1, Karina Steinbarth-Chmielewska1, Helena Baran-Furga1
1. Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Instytut Psychiatrii i Neurologii
Słowa kluczowe: uzależnienie opioidowe, programy rehabilitacyjne, terapia substytucyjna

Streszczenie

Leczenie substytucyjne jest uważane za leczenie z wyboru dla większości osób uzależnionych od opioidów, a w programach tych często stosuje się różne formy oddziaływań psychoterapeutycznych i środowiskowych, choć stosunkowo rzadko są to metody oparte na zasadach społeczności terapeutycznej. W Polsce dostępność leczenia substytucyjnego jest niedostateczna, a dominującą formą są oddziaływania psychospołeczne oparte głównie na zasadach społeczności terapeutycznej. Leczenie to jest mało efektywne, m.in. ze względu na znaczne trudności utrzymywania abstynencji bez wsparcia farmakologicznego. Jedną z propozycji dostosowania się do struktury leczenia uzależnień w Polsce jest próba zwiększenia efektywności stacjonarnych programów rehabilitacyjnych przez umożliwienie części pacjentów korzystania z leczenia substytucyjnego w czasie terapii opartej na zasadach społeczności terapeutycznej.