Zespół pieczenia w jamie ustnej (burning mouth syndrome): korzystny wynik leczenia olanzapiną

2012 Zeszyt 3–4

Powrót do zeszytu

Tom 28, zeszyt 3–4

Artykuł kazuistyczny

Zespół pieczenia w jamie ustnej (burning mouth syndrome): korzystny wynik leczenia olanzapiną

Ewa Ferensztajn1, Dorota Łojko1, Janusz Rybakowski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2012, 3–4, 159–163
Słowa kluczowe: zespół pieczenia w jamie ustnej, leczenie, olanzapina, dopamina

Streszczenie

Zespół pieczenia w jamie ustnej (BMS – burning mouth syndrome) charakteryzuje się przewlekłym uczuciem pieczenia, palenia, bólu, parestezjami i suchością w obrębie błony śluzowej jamy ustnej. BMS może stanowić odmianę bólu neuropatycznego i wiązać się z zaburzeniem funkcji dopaminergicznej układu nigrostriatalnego. Przedstawiamy przypadek pacjentki z rozpoznanym zespołem pieczenia w jamie ustnej, u której leczenie olanzapiną przyniosło szybkie, znaczne zmniejszenie nasilenia objawów. Prawdopodobny mechanizm terapeutycznego działania olanzapiny opiera się na jej wpływie na receptory dopaminergiczne i histaminowe oraz dodatkowo na receptory noradrenergiczne i serotoninergiczne.

Adres do korespondencji:
Lek. Ewa Ferensztajn
Klinika Psychiatrii Dorosłych
Uniwersytet Medyczny
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel.: +48 61 847 50 87; faks: +48 61 848 03 92
e-mail: ferensztajnewa@gmail.com