2012 Zeszyt 3–4

Powrót do zeszytu

Tom 28, zeszyt 3–4

Sprawozdanie z konferencji naukowej

Sprawozdanie z IV Szkoły Neurospsychofarmakologii (ECNP), Lipiec 2012, Oksford, Anglia

Jan Brykalski1, Aleksandra Rajewska-Rager2
1. IV Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2012, 3–4, 169–173
Adres do korespondencji:
Jan Brykalski
IV Klinika Psychiatryczna
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Szpital Bielański
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel. +48 22 86 44 746
e-mail: jan.brykalski@mp.pl