2011 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 27, zeszyt 3-4

Artykuł poglądowy

Stosowanie technik monitorujących w leczeniu depresji. Część II: Terapia monitorowana stężeniem leku we krwi

Maria Radziwon-Zaleska1, Halina Matsumoto1, Michał Skalski1, Agata Biernacka-Bazyluk1
1. Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2011, 3-4, 129-133
Słowa kluczowe: terapia monitorowana stężeniem leku, stan kliniczny, farmako – EEG

Streszczenie

W dwu-częściowej pracy autorzy przedstawiają współcześnie stosowane techniki monitorujące leczenie depresji.
Zastosowanie technik monitorujących, takich jak: dokładna ocena stanu klinicznego, pomiar stężenia leku przeciwdepresyjnego we krwi oraz ocena badania farmakoelektroencefalograficznego umożliwiają optymalizację terapii w odniesieniu do konkretnego pacjenta. 

Adres do korespondencji:
Maria Radziwoń-Zaleska
Katedra Psychiatryczna WUM
ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa
Tel. 22 825 12 36
E-mail: maria.radziwon@wum.edu.pl