2011 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 27, zeszyt 3-4

Artykuł poglądowy

Standardy farmakologicznego leczenia chorób afektywnych

Dominika Dudek1, Janusz Rybakowski2
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum UJ w Krakowie
2. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2011, 3-4, 135-157

Streszczenie

Spis treści
1. Leczenie zespołów maniakalnych i hipomaniakalnych (J. Rybakowski)
2. Leczenie depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej (D. Dudek) 
3. Leczenie stanów mieszanych maniakalnych i depresyjnych (J. Rybakowski)
4. Leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej z częstą zmianą faz (J. Rybakowski)
5. Farmakologiczna profilaktyka nawrotów zaburzeń afektywnych dwubiegunowych (J. Rybakowski) 
6. Piśmiennictwo