2011 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 27, zeszyt 3-4

Sprawozdanie z konferencji naukowej

Sprawozdanie z warsztatu: Choroba Afektywna Dwubiegunowa, Barcelona 14-15.06.2011

Aleksandra Rajewska-Rager1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Katedry Psychiatrii UM w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2011, 3-4, 159-162