2011 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 27, zeszyt 3-4

Artykuł redakcyjny

Editorial

Janusz Rybakowski1
1. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych