Archiwum

2011, tom 27, zeszyt 3-4

Artykuł poglądowy

Stosowanie technik monitorujących w leczeniu depresji. Część I: Ocena stanu klinicznego i badania farmako – EEG

Maria Radziwon-Zaleska, Halina Matsumoto, Michał Skalski, Agata Biernacka-Bazyluk
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2011, 3-4, 121-127

W dwu-częściowej pracy autorzy przedstawiają współcześnie stosowane techniki monitorujące leczenie depresji.
Zastosowanie technik monitorujących, takich jak: dokładna ocena stanu klinicznego, pomiar stężenia leku przeciwdepresyjnego we krwi oraz ocena badania farmakoelektroencefalograficznego umożliwiają optymalizację terapii w odniesieniu do konkretnego pacjenta. 

Artykuł poglądowy

Stosowanie technik monitorujących w leczeniu depresji. Część II: Terapia monitorowana stężeniem leku we krwi

Maria Radziwon-Zaleska, Halina Matsumoto, Michał Skalski, Agata Biernacka-Bazyluk
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2011, 3-4, 129-133

W dwu-częściowej pracy autorzy przedstawiają współcześnie stosowane techniki monitorujące leczenie depresji.
Zastosowanie technik monitorujących, takich jak: dokładna ocena stanu klinicznego, pomiar stężenia leku przeciwdepresyjnego we krwi oraz ocena badania farmakoelektroencefalograficznego umożliwiają optymalizację terapii w odniesieniu do konkretnego pacjenta. 

Artykuł poglądowy

Standardy farmakologicznego leczenia chorób afektywnych

Dominika Dudek, Janusz Rybakowski
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2011, 3-4, 135-157

Spis treści
1. Leczenie zespołów maniakalnych i hipomaniakalnych (J. Rybakowski)
2. Leczenie depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej (D. Dudek) 
3. Leczenie stanów mieszanych maniakalnych i depresyjnych (J. Rybakowski)
4. Leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej z częstą zmianą faz (J. Rybakowski)
5. Farmakologiczna profilaktyka nawrotów zaburzeń afektywnych dwubiegunowych (J. Rybakowski) 
6. Piśmiennictwo