2011 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 27, zeszyt 2

Artykuł kazuistyczny

Schizofrenia prosta – trudności diagnostyczne w różnicowaniu z otępieniem czołowo-skroniowym oraz korzystny efekt leczenia aripiprazolem

Piotr Joachimiak1, Jan Jaracz1, Lucyna Raczkowiak1, Janusz Rybakowski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2011, 2, 105-110
Słowa kluczowe: schizofrenia prosta, otępienie czołowo-skroniowe, kora przedczołowa, aripiprazol

Streszczenie

W pracy opisaliśmy przypadek chorego na schizofrenię prostą, u którego wcześniej lekarze neurolodzy rozpoznawali otępienie czołowo-skroniowe i zespół czołowo-skroniowy. Ilustruje on trudności na jakie napotkać można w różnicowaniu chorób, w przebiegu których dochodzi do dysfunkcji kory przedczołowej. Jej skutkiem są takie objawy jak: apatia, alogia, anhedonia, wycofanie społeczne, które stanowią podstawę rozpoznania schizofrenii prostej, otępienia czołowo-skroniowego
czy autyzmu. Zastosowanie u chorego aripiprazolu spowodowało poprawę stanu psychicznego, polegającą na zmniejszeniu nasilenia objawów negatywnych i poprawie funkcjonowania. 

Adres do korespondencji:
Piotr Joachimiak
Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel. 61 847 50 87