2010 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 26, zeszyt 3-4

Artykuł poglądowy

Ziprasidon w leczeniu dysfunkcji poznawczych w schizofrenii

Alina Borkowska1
1. Katedra i Zakład Neuropsychologii Klinicznej UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2010, 3-4, 127–132
Słowa kluczowe: schizofrenia, dysfunkcje poznawcze, ziprasidon

Streszczenie

Dysfunkcje poznawcze w schizofrenii są zaburzeniem podstawowym i utrwalonym, związanym z neurorozwojowymi anomaliami mózgu. Aktualnie stanowią jeden z ważniejszych wymiarów psychopatologicznych choroby. Wyniki aktualnych badań wskazują, że atypowe leki przeciwpsychotyczne korzystnie wpływają na różne domeny funkcji poznawczych w schizofrenii. Ziprasidon jest jednym z atypowych leków neuroleptycznych o korzystnym działaniu klinicznym, i może być rekomendowanym lekiem poprawiającym funkcje poznawcze w schizofrenii, co związane jest z unikalnym profilem receptorowym leku. Mechanizm działania ziprasidonu jest prawdopodobnie odmienny w stosunku do funkcji poznawczych i objawów klinicznych choroby, co wskazuje na specyficzne prokognitywne właściwości leku. Może być zatem stosowny u chorych na schizofrenię, również ze schizofrenią przewlekłą z nasilonymi dysfunkcjami poznawczymi oraz u chorych, u których występuje nietolerancja innych leków lub w wyniku poprzedniego leczenia nie uzyskali optymalnej poprawy klinicznej.

Adres do korespondencji:
Alina Borkowska
Katedra i Zakład Neuropsychologii Klinicznej UMK w Toruniu
Collegium Medicum w Bydgoszczy
ul Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel 52 5853702, fax 525853703, e-mail: alab@cm.umk.pl