2010 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 26, zeszyt 3-4

Artykuł oryginalny

Zatrucia złożone pochodnymi fenotiazyny w praktyce toksykologiczno-sądowej i ich implikacje kliniczne

Rafał Skowronek1, Rafał Celiński2, Marek Krzystanek3, Małgorzata Korczyńska2, Joanna Kulikowska2, Joanna Nowicka2, Czesław Chowaniec2
1. Koło Naukowe STN przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2. Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
3. Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2010, 3-4, 121–126
Słowa kluczowe: zatrucie złożone, pochodne fenotiazyny, interakcje lekowe, narkomania

Streszczenie

Współcześnie, w czasach polifarmakoterapii, zatrucia mieszaninami dominują wśród przyczyn śmiertelnych zatruć ksenobiotykami. Niska świadomość interakcji pomiędzy lekami oraz lekami a alkoholem ma znaczący udział w tym niekorzystnym zjawisku. Do leków szczególnie niebezpiecznych należą neuroleptyki, w tym popularne pochodne fenotiazyny.
Celem pracy była analiza śmiertelnych zatruć złożonych (mieszanych) fenotiazynami w materiale Zakładu Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w latach 1999-2008. Danymi do analizy były wyniki badań materiału biologicznego zabezpieczonego przysekcyjnie ze zwłok osób zmarłych w wyniku zatrucia lekami, lekami i narkotykami oraz lekami i alkoholem. Przypadki zatruć analizowano pod kątem: rodzaju fenotiazyn w badanym materiale, obecności innych leków, a także alkoholi i narkotyków oraz płci zmarłych. W naszym materiale zatrucia złożone fenotiazynami były najczęstszą przyczyną zatruć śmiertelnych tymi lekami. Osoby narażone: pacjenci, narkomani, alkoholicy muszą być stale edukowani co do prawidłowego dawkowania oraz możliwych interakcji z innymi lekami i etanolem. Nowym, szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest wzbogacanie domowych przetworów słomy makowej (tzw. kompotów) prometazyną.

Adres do korespondencji:
Rafał Skowronek
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Medyków 18, 40-752 Katowice
tel. 20-88-437, 438, 444, fax 252-75-91
e-mail: rafal-skowronek@wp.pl