2010 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 26, zeszyt 3-4

Artykuł

Wytyczne w sprawie stosowania aripiprazolu, kwetiapiny, olanzapiny w chorobie afektywnej dwubiegunowej

Jerzy Samochowiec1, Janusz Rybakowski2
1. Konsultant Krajowy w Dziedzinie Psychiatrii
2. Przewodniczący Sekcji Psychofarmakologii PTP
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2010, 3-4, 185–187