2010 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 26, zeszyt 3-4

Artykuł poglądowy

Współczesne metody postępowania terapeutycznego w pedofilii

Dominika Berent1, Andrzej Depko2, Monika Talarowska1, Antoni Florkowski1, Tomasz Śliwiński1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2. Poradnia Seksuologiczna Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2010, 3-4, 165–172
Słowa kluczowe: pedofilia, metody leczenia

Streszczenie

Artykuł ma na celu podsumowanie wiedzy na temat obecnie stosowanych metod leczenia pedofilii oraz regulacji prawnych i wątpliwości etycznych z nimi związanych. Wiedzę tę czerpiemy głównie z badań, do których kwalifikowani są przestępcy seksualni, grupy zróżnicowane pod względem struktury parafilii i tym samym trudne do porównania. Dodatkowo ocena skuteczności danej metody leczenia opiera się na subiektywnych relacjach badanych grup na temat zmian nasilenia zaburzonych fantazji i zachowań seksualnych, co podważać może wiarygodność wyników. Metodami leczenia przedstawionymi w niniejszym artykule są: chirurgiczna kastracja, leczenie farmakologiczne i psychoterapia. Omówione hormonalne leczenie farmakologiczne dotyczy: medroksyprogesteronu, cyproteronu, analogów gonadoliberyny, a inne niż hormonalne: leków z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny, przeciwpsychotycznych, topiramatu i naltreksonu.

Adres do korespondencji:
Dominika Berent
Klinika Psychiatrii Dorosłych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź
tel. 42 652 94 01 wew. 343, 430, fax 42 640 50 58
adres e-mail: dominikaberent@poczta.fm