2010 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 26, zeszyt 3-4

Sprawozdanie z konferencji naukowej

Sprawozdanie z 2. edycji Szkoły European College of Neuropsychopharmacology (ECNP)

Dominik Strzelecki1
1. Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2010, 3-4, 181–183
Adres do korespondencji:
Dominik Strzelecki
Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Kliniczny
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź.
e-mail: dominik.strzelecki@umed.lodz.pl