2010 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 26, zeszyt 3-4

Artykuł poglądowy

Czy dzień przyjęcia do szpitala może wpływać na rokowanie w udarze mózgu?

Agnieszka Jezierska-Ostapczuk1, Maciej Niewada2,3, Anna Członkowska2,3
1. Oddział Neurologiczny w Sokołowie Podlaskim
2. Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
3. II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2010, 3-4, 173–179
Słowa kluczowe: roboczy dzień tygodnia, weekend, udar niedokrwienny, rokowanie

Streszczenie

„Efekt weekendu" charakteryzuje się gorszym rokowaniem i większą śmiertelnością pacjentów przyjmowanych do szpitala w weekend. Zjawisko to szczególnie dotyczy chorób ostrych. Udar mózgu jest stanem wymagającym natychmiastowej interwencji. W niniejszej pracy przedstawiono prace badające wpływ dnia przyjęcia do szpitala, a także dnia wystąpienia udaru, na rokowanie w tej chorobie. Większość doniesień sugeruje występowanie efektu weekendu w przypadku zachorowania na udar i tłumaczy ten związek gorszą dostępnością do wykwalifikowanego personelu i badań diagnostycznych aniżeli w powszednie dni tygodnia. Efekt weekendu z tej przyczyny nie jest obserwowany w wysokospecjalistycznych ośrodkach udarowych i może być przybliżeniem miary poziomu jakości opieki medycznej w ostrej fazie udaru mózgu. Identyfikacja czynników związanych z efektem weekendu może przyczynić się do poprawy rokowania i zmniejszenia śmiertelności oraz zmian w organizacji postępowania w udarze mózgu. Niezwłoczna hospitalizacja, diagnostyka, intensywne leczenie i rehabilitacja, zwłaszcza w początkowym okresie choroby, powinny być dostępne niezależnie od dnia zachorowania i przyjęcia do szpitala, gdyż ma to podstawowe znaczenie dla zmniejszenia śmiertelności i niepełnosprawności spowodowanej udarem mózgu.

Adres do korespondencji:
Agnieszka Jezierska-Ostapczuk
Oddział Neurologiczny
Ul. ks J.Bosko 5
08-300 Sokołów Podlaski
Tel. +48 694825502
Fax+ 4825 7817214
e-mail: jezierka@wp.pl