2010 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 26, zeszyt 2

Sprawozdanie z konferencji naukowej

Sprawozdanie z sesji edukacyjnej European College of Neuropsychopharmacology (ECNP). 43. Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Poznań, 23-26.06.2010

Agnieszka Remlinger1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2010, 2, 65–69
Adres do korespondencji:
Agnieszka Remlinger
Klinika Psychiatrii Dorosłych UM
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
e-mail: aremlinger@gmail.com