2010 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 26, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Salwinoryna A: działania farmakologiczne, konsekwencje kliniczne

Jolanta B. Zawilska1, Jakub Wojcieszak1, Paulina Kuna1
1. Zakład Farmakodynamiki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2010, 2, 91–100
Słowa kluczowe: Salvia divinorum, salwinoryna A, „dopalacze”, omamy, receptory κ-opioidowe

Streszczenie

W okresie ostatnich dwóch lat w Polsce niepokojąco zwiększyło się zainteresowanie substancjami psychoaktywnymi, kolokwialnie nazywanymi „dopalaczami" (ang. „hights"). Jednym z nich jest enteogenny związek, salwinoryna A, którego źródłem są liście szałwii wieszczej (Salvia divinorum). Salwinoryna A jest najsilniejszym znanym naturalnym związkiem halucynogennym o unikalnej budowie i mechanizmie działania. Artykuł omawia parametry farmakokinetyczne i właściwości farmakologiczne salwinoryny A, oraz zagrożenia wynikające z używania preparatów wytwarzanych z Salvia divinorum. .

Adres do korespondencji:
Jolanta B. Zawilska
Zakład Farmakodynamiki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Muszyńskiego 1, 90-151 Łódź
tel: (42) 677-9294, e-mail: jolanta.zawilska@umed.lodz.pl