2010 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 26, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Cerebrolizyna w psychiatrii i neurologii – skuteczność i bezpieczeństwo leczenia wybranych jednostek chorobowych

Dominika Berent1, Monika Talarowska1, Krzysztof Zboralski1, Maciej Wojdyn2, Antoni Florkowski1, Tomasz Śliwiński1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2. Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2010, 2, 101–109
Słowa kluczowe: cerebrolizyna, skuteczność, bezpieczeństwo

Streszczenie

Praca stanowi przegląd współczesnych badań klinicznych i doświadczalnych, poświęconych bezpieczeństwu i skuteczności leczenia cerebrolizyną (cere) w psychiatrii i neurologii. Cere jest koncentratem białek i aminokwasów pochodzenia zwierzęcego, który znajduje zastosowanie w leczeniu chorych z zespołami organicznymi, metabolicznymi i neurodegeneracyjnymi mózgu. Wykazuje działanie neurotroficzne, wynikające z jej właściwości neuroprotekcyjnych i neuroregeneracyjnych. Przedstawione badania kliniczne dotyczą otępienia w chorobie Alzheimera (Alzheimer Disease, AD), otępienia naczyniowego (Vascular Dementia, VaD), udaru niedokrwiennego mózgu, urazowego uszkodzenia mózgu (Traumatic Brain Injury, TBI) oraz dwóch badań opisujących mało liczne grupy chorych z zespołem Aspergera, dziecięcym autyzmem oraz postępującym porażeniem nadjądrowym. Przedstawione badania doświadczalne dostarczają danych na temat możliwych mechanizmów działania leku.

Adres do korespondencji:
Dominika Berent
Klinika Psychiatrii Dorosłych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź
tel. 42 652 94 01, w. 343, 430; fax 42 640 50 58
e-mail: dominikaberent@poczta.fm