2010 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 26, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Leki przeciwpadaczkowe a apoptoza

Anna Florczak1, Jolanta Florczak2, Jolanta Dorszewska1
1. Pracownia Neurobiologii Katedry Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
2. Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2010, 1, 45-52
Słowa kluczowe: apoptoza, homocysteina, leki przeciwpadaczkowe

Streszczenie

Leczenie padaczki polega na wieloletnim stosowaniu leków przeciwpadaczkowych (LPP). LPP powodują wzrost poziomu homocysteiny (Hcy) poprzez zaburzenie jej metabolizmu. Hiperhomocysteinemia (HHcy) może powodować uszkodzenie nici DNA, stres oksydacyjny i apoptozę, co jest związane z patogenezą chorób neurozwyrodnieniowych i sercowo-naczyniowych. LPP starej generacji (zasadniczo kwas walproinowy – VPA) wykazują działanie proapoptotyczne w wielu liniach komórek nowotworowych poprzez aktywację zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego szlaku indukcji apoptozy, a także drogi niezależnej od kaspaz. Białko p53 może aktywować w komórkach drogę apoptozy zależną od kaspaz. Wstępne wyniki badań mogą wskazywać na zwiększony efekt proapoptotyczny LPP również w przebiegu terapii chorych z padaczką.

Adres do korespondencji:
Anna Florczak
Pracownia Neurobiologii Katedry Neurologii
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
tel.: 061 869 14 39
e-mail: annaflorczak84@gmail.com