2010 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 26, zeszyt 1

Specjalnie dla Farmakoterapii w Psychiatrii i Neurologii

Hiperhomocysteinemia w zaburzeniach psychicznych

Agnieszka Permoda-Osip1, Janusz Rybakowski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2010, 1, 7-13
Słowa kluczowe: homocysteina, zaburzenia afektywne, otępienie, funkcje poznawcze

Streszczenie

Podwyższony poziom homocysteiny jest przyczyną powstawania miażdżycy, chorób naczyniowych, chorób neurodegeracyjnych i zaburzeń psychicznych. Prezentowana praca przedstawia aktualne poglądy na temat hiperhomocysteinemii oraz jej wpływu na powstawanie zaburzeń psychicznych. Omówiono metabolizm homocysteiny oraz wpływ różnych czynników na jego przebieg, a także patomechanizm zmian wynikających z jej podwyższonego stężenia. Zwrócono uwagę na zaburzenia genetyczne prowadzące do zwiększonego stężenia homocysteiny i ich korelację z zaburzeniami psychicznymi i otępieniami. Opisano wielokierunkowy wpływ Hcy na układ naczyniowy, immunologiczny, neuroprzekaźnikowy oraz jej działanie neurotoksyczne. Przedstawiono również złożone korelacje niedoborów witaminowych i hiperhomocysteinemii z depresją, zaburzeniami funkcji poznawczych oraz otępieniem. Homocysteinowa teoria depresji jest ciągle weryfikowana. Doustna suplementacja witamin z grupy B i kwasu foliowego może istotnie zmniejszyć stężenie homocysteiny w surowicy krwi.

Adres do korespondencji:
Agnieszka Permoda-Osip
Klinika Psychiatrii Dorosłych
Uniwersytet Medyczny
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel. (61) 8475087, fax. (61) 8480392
e-mail: a.a.p@wp.pl