2010 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 26, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Fizjologiczne mechanizmy regulacji łaknienia i farmakologiczne zapobieganie otyłości spowodowanej olanzapiną

Marek Krzystanek1, Artur Pałasz2, Irena Krupka-Matuszczyk1, Ryszard Wiaderkiewicz2, Marcin Kamiński2
1. Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2. Katedra Morfologii, Zakład Histologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2010, 1, 29-38
Słowa kluczowe: regulacja łaknienia, przyrost masy ciała, olanzapina

Streszczenie

Leczenie neuroleptykami zwiększa ryzyko przyrostu masy ciała. Wydaje się, że jest ono największe w przypadku klozapiny i olanzapiny. Przyrost masy ciała występuje u około 57-58% osób pobierających olanzapinę. Mechanizmy przyrostu masy ciała w trakcie kuracji neuroleptycznej nie zostały w pełni poznane i wymagają dalszych badań.
Celem autorów był przegląd wiedzy o regulacji apetytu i potencjalnych mechanizmów przyrostu masy ciała w trakcie kuracji neuroleptycznej, ze szczególnym uwzględnieniem olanzapiny. Przedstawiono również podsumowanie farmakologicznych metod zapobiegania i leczenia wzrostu łaknienia, skojarzonego z leczeniem neuroleptycznym.
Analiza obecnego stanu wiedzy wskazuje, iż jak dotąd nie ma przekonujących dowodów na hipotetycznie możliwe różnice między olanzapiną w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej i standardowych tabletek doustnych we wpływie na przyrost masy ciała. W związku z potwierdzonym, korzystnym efektem korygującym orektyczny wpływ olanzapiny potrzeba jest dalszych badań klinicznych metforminy, topiramatu, reboksetyny i aripiprazolu oraz być może również nizatydyny i amantadyny .

Adres do korespondencji:
Marek Krzystanek
Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii
Śląski Uniwersytet Medyczny
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice
tel/fax 032 2059260
e-mail: krzystanekmarek@gmail.com