2009 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 25, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Leczenie farmakologiczne manii, psychoz i zaburzeń zachowania u osób w podeszłym wieku: skuteczność i bezpieczeństwo leków przeciwpsychotycznych i normotymicznych

Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2009, 1, 37–46
Słowa kluczowe: farmakoterapia, podeszły wiek, leki przeciwpsychotyczne i normotymiczne

Streszczenie

W leczeniu psychoz, manii, a także w zaburzeniach zachowania u osób z otępieniem bez psychozy, od wielu lat stosuje się najczęściej klasyczne neuroleptyki.
Chociaż są dobrze poznane, to cechuje je mierna skuteczność, a ich działaniu towarzyszą potencjalnie groźne objawy uboczne, co ogranicza ich przydatność. Atypowe leki przeciwpsychotyczne i leki normotymiczne są skuteczne w manii i coraz częściej stosowane w leczeniu pobudzenia i agresywności (bez psychozy) u osób w podeszłym wieku. Niektóre badania kontrolowane i metaanalizy leków przeciwpsychotycznych, normotymicznych i inhibitorów cholinesterazy wskazują na statystycznie istotną ich przewagę nad placebo, ale jest ona niewielka. Jeśli leczenie farmakologiczne jest niezbędne, konieczne jest uwzględnienie potencjalnych poważnych działań niepożądanych leków włącznie z ryzykiem udaru, zwiększonej śmiertelności i trombocytopenii oraz interakcji stosowanych leków.

Adres do korespondencji:
Małgorzata Rzewuska
Samodzielna Pracownia Farmakoterapii
Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel. 022 651 93 12
e-mail: rzewuska@ipin.edu.pl