2009 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 25, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Ampakiny. Zastosowanie CX516 w leczeniu schizofrenii

Dominik Strzelecki1
1. Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych UM w Łodzi, Centralny Szpital Kliniczny w Łodzi
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2009, 1, 31–35
Słowa kluczowe: schizofrenia, ampakiny, receptor AMPA, CX516, układ glutaminergiczny

Streszczenie

Ampakiny są stosunkowo nową, niejednorodną grupą substancji, których właściwości próbuje się wykorzystać w leczeniu schizofrenii. Są to agoniści receptora AMPA układu glutaminergicznego, mechanizm ich działania, choć niejasny, prawdopodobnie wiąże się z pośrednim wpływem na receptor NMDA. Zależny od pobudzenia receptora AMPA impuls elektryczny powoduje usunięcie jonu Mg2+ z wnętrza receptora NMDA, co stanowi pierwszy etap uruchomienia przepływu jonów przez kanał NMDA. Nasilenie transmisji glutaminergicznej poprzez zmniejszenie postulowanej w schizofrenii hipofunkcji receptora NMDA ma odpowiadać za obserwowaną poprawę stan klinicznego, głównie w zakresie objawów negatywnych i kognitywnych. W artykule przedstawiono najważniejsze właściwości receptora AMPA, ogólną charakterystykę ampakin oraz wyniki dotychczas opublikowanych badań klinicznych, głównie z zastosowaniem ampakiny CX516.

Adres do korespondencji:
Dominik Strzelecki
Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych
Uniwersytetu Medycznego
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź
strzeleckidomin@poczta.onet.pl