2008 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 24, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Synteza białek de novo a procesy pamięciowe związane z warunkowaniem instrumentalnym: nowe perspektywy leczenia zaburzeń psychicznych

Marcin Wojnar1
1. Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2008, 4, 201–210
Słowa kluczowe: warunkowanie instrumentalne, synteza białek de novo, konsolidacja, rekonsolidacja, wygaszanie

Streszczenie

W pracy przedstawiono aktualną wiedzę dotyczącą możliwości wpływania za pomocą inhibitorów syntezy białek (ISB) na procesy pamięciowe związane z warunkowaniem instrumentalnym oraz dyskusję nad potencjalnym zastosowaniem klinicznym ISB w leczeniu zaburzeń i chorób psychicznych. Szczegółowo omówiono rolę syntezy nowych białek w mózgu w procesach konsolidacji, przywołania i rekonsolidacji pamięci oraz wygaszania reakcji instrumentalnej. Dokonano porównania wpływu ISB na procesy pamięciowe związane z warunkowaniem klasycznym i instrumentalnym, oraz przedyskutowano różnice w działaniu ISB na te procesy.

Adres do korespondencji:
Paweł Mierzejewski
Zakład Farmakologii i Fizjologii OUN
Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel. 22 45 82 899, fax 22 842 76 44, e-mail: mierzeje@ipin.edu.pl