2008 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 24, zeszyt 4

Artykuł redakcyjny

Editorial

Janusz Rybakowski1
1. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych