2008 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 24, zeszyt 3

Artykuł

Zalecenia w sprawie stosowania leków przeciwpsychotycznych II generacji

Jerzy Samochowiec1
1. Konsultant Krajowy w Dziedzinie Psychiatrii
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2008, 3, 177–182