2008 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 24, zeszyt 3

Artykuł oryginalny

Korzystne efekty dodania kwasów tłuszczowych omega-3 do leczenia przeciwdepresyjnego w depresji lekoopornej – badanie wstępne

Kamila Krawczyk1, Janusz Rybakowski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2008, 3, 149–153
Adres do korespondencji:
Kamila Krawczyk
Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel. 061 8491508, fax 061 8480392
e-mail: krawczyk.kamila@poczta.onet.pl