2008 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 24, zeszyt 2

II Międzynarodowy Kongres Central and Eastern European Stroke Society; Poster presentations - abstracts

Ultrasound analysis of middle cerebral artery (MCA) blood flow in patients with carotid angioplasty and stent placement (CAS)

P. Nowacki1, A. Żywica1, J. Podbielski1, Z. Kornacewicz-Jach2, D. Drechsler2
1. Department of Neurology, Pam Szczecin, Poland
2. Department of Cardiology, Pam Szczecin, Poland